In de pers

De Serres van Mendel


Artikel in Het Nieuwsblad
:


Interview in Infomagazine Destelheide-Hanenbos:

We hadden een gesprek naar aanleiding van Brunch in het bos (Hanenbos, 8 september 2019) en de opening van de tentoonstelling met tien prenten uit het boek. Scholen kunnen het hele jaar terecht in Hanenbos voor een educatieve ontdekkingstocht in de natuur met De serres van Mendel als uitgangspunt.


Zie ook:
Brunch in (Hanen)bos werd een succes
(Het Nieuwsblad, september 2019)



STROOM

‘Kirstin Vanlierde brengt eerste graphic poem ‘Stroom’ uit’
(HLN, augustus 2018)

Vanlierde schrijft bedachtzaam en suggestief, met een uitgesproken aandacht voor de psychische onderlagen. De toon is melancholisch, het onderduiken in het onbekende gebeurt vanuit een gemis, een onvoldaanheid, een onbenoemde tristesse. Met fijnzinnige beelden, zoals de herinneringen die van je afglijden ‘als parelende lucht die nog even op je huid vastgeplakt blijft, minuscule aandenkens aan de wereld boven die een voor een opgeven en loslaten.’ Ze schrijft genaakbaar en nodigt uit om je te laten meedrijven op de tekst.”
(Jen De Groeve, Mappa Libri, december 2018)

“Poëtisch taalgebruik staat vaak gelijk aan gekarameliseerde en kleffe zinnen, maar hier hebben we dat gevoel niet. Dat is ten verdienste van schrijfster Kirstin Vanlierde, die de juiste snaren weet te raken met haar taalgebruik, verrijkt met alliteraties, assonanties en nog tal van andere stijlfiguren. Walschots tekeningen suggereren en zorgen dat het woord nog meer voor zich spreekt. Knap werk, geef ons nog maar een Zaailing!”
(Seppe Cools, Cutting Edge, oktober 2018)



Zaailingen

Reportage over het SmåBUS-festival en het Zaailing-duo in Zweden:

(Vetlanda Posten, september 2018)

Over BXL Dorado, Mokafé en de Zaailingen:

‘Schrijfster Kirstin Vanlierde laat haar Zaailingen los op de wereld (HLN, juni 2018)



Yuma

“Dit boek onderscheidt zich door een krachtige – soms filosofische – stijl, knappe opbouw en spannende uitwerking. Zeer de moeite waard.” (S.E. van Zonnevelt, NBD Biblion)

“De grootste sterkte van dit boek ligt in de schrijfstijl: Vanlierde is zonder twijfel een begenadigd schrijfster. Ze schrijft elegante zinnen zonder al te veel tierlantijnen en kiest haar woorden met zorg.” (Tine Verachten, De Leeswelp)

“Een bijzonder boeiend verhaal met erg sterke personages die de lezer tot nadenken stemmen over zijn/haar standpunt tegenover minder compatibele samenlevingen. Een aanrader!” (Pol Van Damme, Pluizuit)



Sequoia

“Het boek is een pleidooi voor meer openheid en verdraagzaamheid. Door het in de toekomst te situeren komt het niet als een boodschap over maar het laat de aandachtige lezer wel eens stilstaan bij zijn eigen visie op anderen.” (Hilde Ureel, Pluizer)

“Samen vormen de verhalen van Maarian en Yann een boeiend geheel, dat overigens met een verfrissende soberheid geschreven is. Vanlierde zet geen breedsprakige landschapsbeschrijvingen of en vergezochte metaforen in, maar kiest voor authenticiteit en eenvoud in haar schrijfstijl.” (Jessica Boeykens, de Leeswelp)



Geheugen van Steen

“Jonge mensen die zoeken naar zingeving of naar een manier van bestaan die minder afhankelijk is van media en materie, vinden zeker inspirerende gedachten in de passages over denkbeelden en levenswijzen van de katharen. De rustige informatie over o.m. de ascetische levenswijze van de katharen om zich van het stoffelijke te bevrijden, over hun hoge idealen, hun opvatting van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, hun onbaatzuchtigheid, hun verzet tegen een christendom dat de mensen klein hield en onderworpen aan de controle van een bijna seculier hiërarchisch opgebouwde Kerk… wekken bij de lezer een historisch correcter beeld van de katharen dan de verhalen die het alleen hebben over de vervolging en de brandstapels.” (Herman de Graef, de Leeswelp)

“‘Geheugen van steen’ vormt een inspiratiebron voor jongeren die zich niet alleen door materiële zaken laten leiden. Een must in je boekenkast!” (Katrien Reyntjens, Pluizer)

“Met Geheugen van steen bevestigt Kirstin Vanlierde mijn oordeel over haar debuut Als een spiegel: deze schrijfster is een belofte. Zijn verkent bij voorkeur het grensgebied tussen de gewone realiteit en een diepere werkelijkheid. (…) Kirstin Vanlierde is een van de grootste talenten van de nieuwe lichting Vlaamse jeugdauteurs.” (Ed Franck, Standaard der Letteren)



Als een Spiegel

“Las u ooit een boek dat u echt goesting bezorgde om muzieknotenleer te gaan studeren en vervolgens piano of cello te leren spelen? Als een spiegel is zo’n boek. Kirstin Vanlierde debuteert met een bijzonder sfeervol verhaal waarin je werkelijk vanaf de twééde bladzijde binnengezogen wordt. Het enige wat je vanaf dan nog wil, is dat iedereen jou met rust laat zodat je kan meedeinen op de letters en de sferen die Vanlierde knap uitzet” (Els Van Steenberge, De Leeswelp)

“Elke bladzijde biedt ingehouden spanning, ingetogen emoties en wonderbaarlijke relaties. Het verhaal sleept je mee in een nieuwe wereld, waarvan het bestaan ter discussie kan worden gesteld, maar de impact niet. Zowel de impact van de speciale gaven in het boek als de impact van het onderwerp op zich, zijn niet te onderschatten. Dit boek lees je niet ‘tussen de soep en de patatten’, hier neem je de tijd voor. Een jeugdboek van volwassen formaat.” (Nele Janssens, Pluizer)