English

Every blog post or article on this site, including every Sapling Jurgen Walschot and I send out into the world, is published simultaneously in both English and Dutch.

My English blogs can be read here.

Comparing is allowed. So is enjoying the high-resolution photographs.

#23 Dageraad Eng klein cut.jpg

Al mijn blogs en artikels, en alle Zaailingen die Jurgen Walschot en ik samen loslaten op de wereld, verschijnen ongeveer gelijktijdig in het Nederlands als het Engels.

Mijn Engelse blog vind je hier.

Vergelijken mag. Genieten van de foto’s op groot formaat ook.