“Vaak zit er een logica achter verzet”

Autonomie-ondersteunend opvoeden #1 Nogal wat benaderingen in de ontwikkelingspsychologie gaan ervan uit dat de mens weinig meer is dan een blanco blad dat ingevuld wordt door zijn omgeving, of een dierlijk vat vol driften die door middel van opvoeding onder controle moeten worden gehouden. De ZelfDeterminatieTheorie (ZDT) vertrekt van een positiever mensbeeld: de mens wordt geboren met de neiging om zich spontaan te ontwikkelen in … Lees verder “Vaak zit er een logica achter verzet”